Lịch Gỗ Thư Pháp

Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ tài ba có khả năng chuyển tải sinh khí trên trang giấy dưới hình thức những kí tự. Lịch thư pháp được xem là sự thể hiện những điều tốt đẹp. Khi chữ được viết lên mang ý nghĩa may mắn hoặc có nội dung tốt đẹp, thì lịch thư pháp ấy sẽ càng mang đến nhiều may mắn hơn.

Xem tất cả 28 kết quả